Tentang Kami

Ma’had Abdullah Ibnu Abbas adalah lembaga pendidikan formal yang dikemas dalam format pesantren. Pada tahun 2015, pesantren ini didirikan oleh H. Abbas Sambas dengan nama Pondok Pesantren Hudan Wa Syifā'an di atas tanah ∓ 1400 m². Pada akhir Oktober 2019, secara resmi beliau mewakafkan seluruh aset ke Pengurus Idarah Pesantren Islam Hidayatunnajah Bekasi dan berubah nama menjadi Ma’had Abdullah Ibnu Abbas.

Ma’had Abdullah Ibnu Abbas mempunyai sebuah cita-cita yang besar menyiapkan para Hufazh al-Quran, berilmu, beriman, beraqidah yang shahīhah, berakhlaq karīmah dan berdakwah di jalan Allah sampai akhir zaman.
Saat ini, Ma’had Abdullah Ibnu Abbas mengelola pendidikan tingkat Madrasah Tsanawiyah yang menginduk kepada MTs Annajah Pesantren Islam Hidayatunnajah Bekasi. Cita-cita mulia ini bertujuan meneruskan estafet ilmu dan dakwah para ulama dalam bingkai pemahaman Ahlus Sunnah wal jama' ah berpedoman pada generasi terbaik (khairu ummah).

Semoga Allah selalu menjaga kita dalam bingkai tauhid dan menjaga amal perbuatan kita dalam kerangka Sunnah.


Syukron

Album Kami

Berita


Lihat Berita

Pengumuman

Pengumuman


Lihat Pengumuman

Agenda

Agenda


Lihat Agenda